PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Esma-ül Hüsna (Allah c.c isimleri) 1. Yapacağı işlere muayyen bir zaman koyan,hiç bir işinde acele etmeyen...Es-SABUR
 2. Her şeyi yerli yerine koyan,doğru şekilde nizama sokan,doğru yolu gösteren...Er-REŞİD
 3. Mülkün gerçek varisi, mülkün ve servetlerin tek hakiki sahibi. olan.. El-VARİS
 4. Varlığının sonu olmayan,ebedi kalacak ,beka sahibi...El-BAKİ
 5. Örneksiz, misalsiz, acib ve hayret verici alemler icad eden...El-BEDİ
 6. İstediği kulunu hayırlı ve karlı yollara muvaffak kılan, muradına erdiren... El-HADİ
 7. Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nur yağdıran...En-NUR
 8. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan...En-NAFİ
 9. Elem ve zarar verici şeyleri hikmetleriyle yaratan...Ed-DARR
 10. Bir şeyin meydana gelmesine müsaade etmeyen...El-MANİ
 11. Dilediği kullarını zenginken fakir, bazılarını da fakirken zengin yapan...El-MUĞNİ
 12. Hiçbir şey'e ihtiyacı olmayan,herşey yanında mevcud,çok zengin olan...El-GANİYY
 13. İstediğini, istediği zaman, istediği yerde toplayan...El-CAMİ
 14. Mazluma acıyıp zalimin elinden kurtaran, işlerini yerli yerinde yapan....El-MUKSİT
 15. Hem büyüklük sahibi, hem fazl-ı kerem,dilediğine ikram eden... ZÜL-CELALİ ve'l-İKRAM
 16. Mülkün tek sahibi ve hükümdarı,dilediğine mülkünden veren. MALİKÜ'L-MÜLK
 17. Kerem ve ikramı çok geniş,çok refet ve şevkat sahibi. Er-RAÛF
 18. Günahları silen,Afvı çok olan. El-AFÜVV
 19. Asileri suçluları adaleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran. El-MÜNTEKIM
 20. Tevbeleri çokca kabul edip günahları bağışlayan,iyiliği dileyen- Et-TEVVAB
 21. Herşey bir qün biter,helak olur ama O' varlığı sonu olmayan ebedi olan. El-AHİR
 22. Her varlıktan mukaddem olan,varlığının evveli olmayan. El-EVVEL
 23. İstediğini ileri geçiren, öne alan,kullarını derece derece yükselten. El-MUKADDİM
 24. Kadri şanı çok büyük kerem sahibi ikramı bol olan. El-MACİD
 25. Yeri göğü ve herşeyi ayakta tutan her şeyin üzerinde olan el-KAYYUM
 26. Mahlukatına hayat veren, can bağışlayan, sağlık veren el-MUHYİ
 27. Her hususta, herşeyden yüce olan el-ALİYY
 28. Hak ile batılın, yanlış ile doğrunun, iyi ile kötünün arasını ayıran El- HAKEM
 29. Herşeyi gören ve hiçbir şey ondan gizlenemeyen El- BASİR
 30. En kısık sesi en gizli fısıltıyı duyan hiçbir şey işitmesine perde olamayan Es-SEMİ
 31. Dilediğini alçaltan ve zelil eden hakir kılan El- MÜZİL
 32. Zalimleri, asileri alçaltan zelil eden-El- HAFID
 33. Genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren El- BASIT
 34. Kabzeden, tutan, daraltan, sıkan, zorlaştıran ve az veren El- KABID
 35. İlmi ezeli ve ebedi olup bütün kainatı ve her şeyi kuşat El- ALİM
 36. Hüküm veren, kapıları açıp yardım eden, zafer ve fetih lütfeden El- FETTAH
 37. Bütün mahlukatının rızıklarını veren ve ihtiyaçlarını karşılayan ER- REZZAK
 38. Düşmanlarını kahreden ve perişan eden, mutlak galibiyetin sahibi El- KAHHAR
 39. Bütün mahlukları tasvir eden, şekil ve suret veren EL-MUSAVVİR
 40. Mahlukları yokluk karanlıklarından varlık alemine çıkaran yoktan var eden El- HALIK
 41. Azameti ve büyüklüğü, ancak kendi zatına layık kibriya sahibi olan EL-MÜTEKEBBİR
 42. Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan,kullarının işlerini yoluna koyan EL-CEBBAR
 43. İzzet sahibi ve yüceler yücesi ,mağlup olmayan EL-AZİZ-
 44. Yarattıklarını her an gözetleyen ve onların her haline şahit olan EL-MÜHEYMİN
 45. Mahlukatını korkulardan emin kılan,kullarına iman nuru veren EL-MÜ'MİN
 46. Selamete çıkartan,kullarına cennette selam veren ES-SELAM
 47. Acizlikten, fakirlikten, zaaftan ve bütün eksikliklerden münezzeh olan-EL-KUDDÜS
 48. Mülkün tek sahibi kainatın sultanı-EL-MELİK
 49. Bütün mahlukatına sayısız nimetler ve rızıklar veren-RAHMAN
 50. Allah’ın “Samed” ismininin anlamı nedir?
 51. Esma’ül-hüsna ve kısa manaları
 52. Esma-Ül Hüsna, Allah'ın güzel isimleri demektir.
 53. 99 Esma 99 Özür - 3
 54. 99 Esma 99 Özür - 1
 55. El-Esmaü'l-Hüsna Gerçeği
 56. öğrenmek istiyorum
 57. esmaül hüsna duaları - Ya Vedûd ismiyle dua
 58. esmaül hüsna duaları - El Hakîm ismiyle dua
 59. esmaül hüsna duaları - Ya Mecîd ismiyle dua
 60. esmaül hüsna duaları - Ya Bâis ismiyle dua
 61. esmaül hüsna duaları - Ya Şehîd ismiyle dua
 62. esmaül hüsna duaları - El Hak ismiyle dua
 63. esmaül hüsna duaları - El Mübdi
 64. esmaül hüsna duaları - El Muhsî
 65. esmaül hüsna duaları - El hamid
 66. esmaül hüsna duaları - El Veli
 67. Esmaül hüsna duaları - El Metin
 68. esmaül hüsna duaları - El Kavi
 69. esmaül hüsna duaları - El Vekîl
 70. Esmaül - Hüsna Anlamı ve Fazileti
 71. Esmaül hüsna duası
 72. Allah'ın 1001 ismi var olduğu doğru mudur? el-Malik ve el-Melik'in farkı nedir?
 73. Kur'an daki isim ve fiiller
 74. YA HALİM(C.C)!
 75. Kur’an’ı Kerim’de Geçen Allah’ın İsimleri
 76. Sünnette Geçen Allah’ın İsimleri
 77. Allah'ın Sıfatları: İlâhî sıfatlar, zatî ve sübutî sıfatlar
 78. Allah ın Güzel İsimleri "Esmaül Hüsna" Yazı Stilli Hali
 79. esma-ül hüsna nedir ?
 80. EL-KÂFi (c.c.)
 81. Eş-Şafi ismi celili ne anlama gelmektedir.
 82. Esmaül-Hüsna (Allah c.c İsimleri)
 83. Esmai Hüsna, Allahın bütün isimleri güzeldir. Allahın isimleri neye dayanır?
 84. Endoplazmik Retikulum Tevhidi Zikreder (VAHİD-EHAD)
 85. Hücre zarı, “Esmâ” dokunmuş bir kumaş gibidir (Musavvir-Munazzım-Kadir-Kayyum)
 86. Endositoz, Hücreler Adedince Rezzak Görüntüsüdür. (REZZÂK)
 87. İnsülin Rezzaka Delildir. (RAHMAN-REZZAK)
 88. Hücre Bir Nokta, İnsan Bir Elif. (REZZAK-KADİR-MUHYİ-MUMİT)
 89. Hücreden Kur'an'a Giden Yol. (KELAM-sıfatı)
 90. Hücre ve kainat bütünün farklı görünümleridir. (VAHİD-EHAD)
 91. Hücre, İnsanın Besmelesidir. (ALLAH-RAHMAN-RAHİM)
 92. Hücredeki Endositozun İntizamı "Ya Müdebbir! Ya Munazzım! Ya Sani!" der.
 93. Dünyanın Çalışkan Hizmetçileri Olan Bakteriler "MUKADDİR" ve "KUDDUS" Derler
 94. Nur ismi yapraktaki kloroplast fabrikalarında fotosentez adı altında iş yaptırır
 95. Allah c.c isimleri: Zü’l-Celâli ve’l-İkram
 96. Esma-i Hüsna ile ilgili yazı
 97. Allah'ın 99 ismi enerji veriyor